MENU

Guangzhou Aipu Electron Technology Co.,Ltd 

Hotline:400-811-8032
Tel:86-020-8420-6763, EXT:117
Fax:86-20-8420-6762
Email:
market@aipu-elec.com

Address: No.63, Punan Road, Huangpu District, Guangzhou city, China